DOI: https://doi.org/10.21266/ejis.v1i2

Published: 2023-12-26

KEABSAHAN WALI MUHAKKAM PADA PERNIKAHAN SIRRI

109-122

DOI : https://doi.org/10.21266/ejis.v1i2.153
Abstract views: 32 times |PDF downloaded: 10 times |Published: 2023-12-26
DOI : https://doi.org/10.21266/ejis.v1i2.150
Abstract views: 10 times |PDF downloaded: 19 times |Published: 2023-12-26
DOI : https://doi.org/10.21266/ejis.v1i2.151
Abstract views: 3 times |PDF downloaded: 9 times |Published: 2023-12-26
DOI : https://doi.org/10.21266/ejis.v1i2.152
Abstract views: 32 times |PDF downloaded: 15 times |Published: 2023-12-26

PERAN LITERASITERHADAP HOAKS DI MEDIA SOSIAL

(Studi Kasus Mahasiswa FakultasUshuluddin Adab dan DakwahIAIN Lhokseumawe)

167-184

DOI : https://doi.org/10.21266/ejis.v1i2.163
Abstract views: 0 times |PDF downloaded: 0 times |Published: 2023-12-26